Historien om huset

Soma skolekrets ble delt i to, og nye skolebygg ble reist på Soma og Lura. Gamle skolen fra 1892 på Somamyra ble solgt til losjen Aurora og ungdomslaget Heimly.

1932 Bygde Sandnes Kommune Soma skole i Jugendstil, skolen har lang historie i bygda.

Skolen lagt ned i 2018 da var det bare 56 elever igjen.

Nybygget

Det ble bygd en nytt bygg ved siden av gamle skolen i 1988 som Soma Partslag fikk disponere i kjelleren av det nye bygget.

Soma folket fikk da til disp en råkjeller med grus på gulvet. Soma-folket brukte mange arbeidstimer på dugnad og egne midler for å få til en samlingsplass.

Lokalene våre ble leid av Sandnes Kommune til SFO fra 1992 og helt frem til nedleggelsen av skolen.

Nyere historie

Skolen er igjen tatt i bruk, og er blitt pusset opp midlertidig som nå benyttes av Sandved skole sine 7 klassinger. Nå går det 4 klasser på Soma 100 elever totalt. Sandved-elevene skal benytte seg av Soma frem til julen 2019.

Januar 2020 skal skolen pusses opp ytterligere og klargjøres til Altona skole og ressurs senter, som skal flytte inn skolestart høsten 2020.

Altona Skole og ressurs senter er Sandnes Kommunes kompetansesenter i forhold til atferdsproblematikk. Senteret har ulike funksjoner med noen få elevplasser organisert i ulike grupper og en utadrettet veiledningstjeneste som tilbyr tjenester til alle grunnskolene i kommunen.

Soma folket synes det er gledelig med aktivitet på skolen igjen.

Styret består av:

Glenn Are Sømme
leder
Telefon: 97483004
Chan Flått Evenhus
Nestleder
Telefon:40607024
Else Torill Sømme
Kasserer
Telefon: 97179948
Hazel Grayston
Styremedlem
Telefon: 93493509
Solveig Aareskjold
Styremedlem
Telefon: 95066879
  • Huset
  • Avslapping
  • Stue
  • Enkel oppdekking
  • Fest
  • Barnebursdag
  • Kjøkken